Одржан семинар за чуваре заштићених подручја

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на семинару за чуваре заштићених подручја организованог у просторијама Пољопривредне стручне службе у Сомбору, 3. децембра 2021. године у оквиру пројекта “Подршка чуварима заштићених подручја у Војводини” који спроводи неформална група Асоцијација чувара природе у Војводини и Србији. Скуп је организован у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине и Јавним предузећем “Војводинашуме”.

Циљ семинара је био да се чувари у заштићеним подручјима широм Војводине упознају са актуелним стањем, функционисањем, организационој структури чуварских служби у различитим земљама Европе, као и да унапреде своје знање о спровођењу мера заштите природе кроз примере рада чувара у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“ и Националном парку „Кишкуншаг“ у Мађарској. Укупно је учествовало више од 50 чувара заштићених подручја из скоро 20 различитих заштићених подручја широм Војводине.

На почетку семинара се учесницима обратила Радмила Шакић Пеурача, самостални референт за заштићено подручје и заштиту животне средине ЈП „Војводинашуме“, Станко Косовац, помоћник директора Покрајинског завода за заштиту природе, Лоранд Вигх, саветник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а у име Асоцијације чувара природе Војводине и Србије Ото Секереш, шеф чуварске службе у Јавном предузећу “Палић-Лудаш”.

У излагањима предавача, чувара заштићених подручја у Специјалном резервату природе “Горње Подунавље” и Националном парку “Кишкуншаг” истакнуто је да се чувари налазе на првој линији борбе за очување природе. Брину се о ретким и угроженим дивљим врстама, штите њихова станишта, спроводе непосредан надзор над природним вредностима и људским активностима у заштићеним подручјима, раде без обзира на временске прилике и доба дана, крећу се кроз неприступачне терене, едукују и развијају свест посетилаца и корисника простора о значају очувања природних вредности и врше још многе друге активности које захтевају беспрекорно стручно знање, изванредно познавање терена, огроман ентузијазам, способност решавања конфликтних ситуација, јак осећај повезаности са природом и још многе друге вештине.

Након радног дела семинара учесницима је организован одлазак до Еко центра „Карапанџа“, који представља централно место за упознавање са природним вредностима и туристичким садржајима у Специјалном резервату природе “Горње Подунавље”. Била је то одлична прилика да се кроз непосредан разговор, обилазак терена и дружење учесници семинара унапреде своје знање, размене своја искуства у раду, склопе нова пријатељства, као и да ојачају сарадњу између чуварских служби у Војводини и у Мађарској.

Пројекат “Подршка чуварима заштићених подручја у Војводини” се спроводи у оквиру програма „Зелени инкубатор“, који реализују Млади истраживачи Србије, Београдска отворена школа и Инжењери заштите животне средине, уз финансијску подршку Европске уније.