Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. годинеи Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине [...]

ЈАВНИ КOНКУРC за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање израде планске документације

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  27.09.2021. године до 26.10.2021. године. Пријаве на конкурс се достављају путем поште [...]

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације К О Н К [...]

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ПППППН Парка природе „Поњавица“на животну средину

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се, у трајању од 30 дана, од 15.01.2019. године до 13.02.2019. [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA д.о.о. из Беочина

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA д.о.о. из [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту Решења о ревизији интегрисане дозволе оператера ‘‘METALFER STEEL MILL’’ д.о.о. из Сремске Митровице

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, израдио НАЦРТ Решења о ревизији интегрисане дозволе за ‘‘METALFER [...]

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дана 02.08.2018. наставља централизовану акцију сузбијања ларви комараца на територији АПВ . Покрајинска влада обезбедила [...]

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за проширење комплекса „West pharmaceutical services“ Београд д.о.о. Ковин, на катастарској парцели 5593/2 КО Ковин, инвеститора „West pharmaceutical services“ Београд д.о.о. Ковин, Црвенка 76, Ковин, 24.05.2022. године

Потврда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за проширење комплекса „West pharmaceutical services“ Београд д.о.о. Ковин, на катастарској парцели 5593/2 КО Ковин; Урбанистички [...]

Састанак пројектног тима у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“

12-13. 05. Бања Лука Представници покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на редовном састанку Пројектног тима пројекта „Унапређење капацитета [...]

Обавештење о донетом Решењу за продужење рока важења интегрисане дозволе за оператера МОНБАТ ПЛЦ д.о.о. из Инђије

17.05.2022. год. Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о продужењу рока важења интегрисане [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада, оператеру STEVO VIDARIĆ PR, FITING, NOVI SAD, на локацији оператера, Велики рит 9Б, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]