Помоћник секретара Немања Ивановић

 

 

 

 

 

в. д. Помоћник покрајинског секретара – Сектор за инспекцијске послове

Рођен 1981. године

Ожењен и отац двоје деце.

Образовање:

  • Успешно одбранио мастер рад под називом ‚‚Верминозна пнеумонија код популације лисица на територији Војводине“,  19.09.2012. год., и стекао звање доктора ветеринарске медицине
  • Дипломирани ветеринар (2010.), Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
  • Ветеринарски техничар, Средња школа, Пољопривредна Школа са домом ученика, Футог (1996-2000. год.)

Радно искуство:

  • Од 01.11.2010. до 31.07.2011., радио као дипломирани Ветеринар приправник на фарми музних крава ‚‚А.Д. ИРМОВО “ Кисач.
  • Од 01.02.2012. ради на пројекту владе републике Србије у „Заводу за антирабичну заштиту – Пастеров завод Нови Сад“, као дипл.Ветеринар
  • Од 01.12.2012.год. стално запослен у „Заводу за антирабичну заштиту – Пастеров завод Нови Сад“, као доктор ветеринарске медицине.
  • Од 21.03.2017. стално запослен у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, на радном месту: инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара – начелник одељења у Одељењу за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда Сектора за инспекцијске послове.

Познавање страног језика:

  • Енглески – одличан