Посета Oсновној школи „Ђорђе Натошевић“ из Новог Сада

У оквиру Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2017/2018. годину, представницa Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Тамара Стојановић и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, др Милка Будаков посетиле су 25. априла 2018. године Основну школу „Ђорђе Натошевић“ у Новом Саду.
Координаторка Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“, Весна Миљуш и директор школе Недељко Ђорђић напоменули су да ова школа већ традиционално учествује у обележавању свих важних еколошких датума и активности и истакли значај сарадње коју имају са Јавним предузећем „Национални парк Фрушка гора“, Покрајинским заводом за заштиту природе, Природно-математичким факултетом – Департманом за биологију и екологију, као и другим институцијама и школама у Војводини.
Овом приликом детаљно су презентоване све активности које је школа до сада реализовала, као и активности које су оквиру Програма „За чистије и зеленије школе“ планиране у на редном периоду.