Практични тренинг за инспекторе

Дана 07. јуна у Бијељини и 08. јуна 2022. године у Сремској Митровици настављене су активности на реализацији пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“ (енг. Upgrading of the waste management public service capacities in cross border regionсе) који се реализује у оквиру Инструмената за претприступну помоћ (ИПА програма) прекограничне сарадње Републике Србије (АП Војводина) и Републике Српске, БиХ.

Водећи апликант на пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а коапликанти су: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Републичка администрација за инспекцијске послове Републике Српске и Јавна научно истраживачка установа „Институт за заштиту и екологију” из Бања Луке. Укупна вредност пројекта је 516,938.13  € док је вредност донације 439.345,71 €, односно 84,99% од укупне вредности пројекта.

Главни циљ пројекта је побољшање одрживог планирања заштите животне средине унапређивањем јавне службе (администрација, систем инспекције и надзора) у вези са чврстим отпадом и управљањем отпадним водама, кроз заједничке иницијативе са обе стране границе, укључујући и стварање база података о отпаду, отпадним водама и загађењу животне средине изазване дивљим депонијама. Локације пројектних активности у Републици Србији обухватају Сремски округ (Сремска Митровица, Шид, Инђија, Ириг, Рума, Стара Пазова, Пећинци), у Републици Српској регију Бијељина – Зворник са припадајућим јединицама локалне самоуправе (Бијељина, Зворник, Лопаре, Угљевик, Осмаци, Братунац, Милићи, Сребреница, Шековићи, Власеница и Хан Пијесак).

Једна од четири пројектне компоненте укључује и повећање ефикасности инспектора заштите животне средине кроз практичне тренинге у циљу унапређења рада инспекције и инспекцијског надзора применом прописа из области заштите животне средине. Носилац активности ове компоненте за Републику Србију је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а за Републику Српску је Републичка управа за инспекцијске послове – Инспекторат Републике Српске.

Представници Сектора за инспекцијске послове Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Републичке администрације за инспекцијске послове Републике Српске, као и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, учествовали су 07. јуна на практичном тренингу за инспекторе на локацији регионалне депоније „Бријесница“ у Бијељини, којом управља Јавно предузеће „ЕКО-ДЕП“ д.о.о. Бијељина у циљу размене добре праксе и искуства у вези са инспекцијским надзором над применом законских прописа из области заштите животне средине и области управљања отпадом, подзаконских аката и дозвола издатих на основу њих – еколошке дозволе и дозволе за управљање отпадом. Ова активност је обухватитила и практични тренинг – симулацију инспекцијског надзора 8. јуна у Сремској Митровици у постројењу ЈП Електропривреда Србије Огранак „ПАНОНСКЕ ТЕ–ТО“ Нови Сад „ТЕ–ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦА“.

Оба практична тренинга су успешно реализована у заједничком партнерству.