Промотивни семинар у оквиру EcoBikeNet пројекта

У циљу да се представници локалне самоуправе, стручна јавност, представници удружења грађана, школска омладина и локално становништво у општини Бечеј упознају са активностима на EcoBikeNet пројекту Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у уторак, 17. маја у Великој сали зграде општинске управе у Бечеју организовао пети по реду промотивни семинар у оквиру прекограничног пројекта „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи“ (HUSRB/1903/21/0113) и који се финасира из средстава Европске уније кроз Interreg-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Бранкица Табак – подсекретарка покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине у поздравном говору истакла је значај EcoBikeNet пројекта на развоју и унапређењу међународне бициклистичке руте EuroVelo 11 у пограничном подручју Мађарске и Србије. Нагласила је колико је битно да се на одговоран начин и уз заједничке напоре и у будућем периоду спроводе активности на изградњи и сигнализацији бициклистичких стаза које олакшавају приступ бициклистима, туристима до заштићених подручја дуж EuroVelo11 руте у Војводини.

О најзначајнијим детаљима пројекта, односно акивностима водећег партнера говорио је Милан Иличић, менаџер пројекта испред Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, док је о активностима осталих партнера презентацију одржао Лоранд Виг – саветник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. Након излагања учесници семинара су имали прилику да кроз неформални разговор сазнају више о могућностима даљег развоја и популаризације цикло-екотуризма дуж међународног бициклистичког коридора EuroVelo 11, као и да се боље упознају са заштићеним подручјима у непосредној близини руте, а налазе се на територији општине Бечеј.

Пројекат EcoBikeNet је почео са реализацијом 1. децембра 2020. године и трајаће 25 месеци. Укупни буџет пројекта: је 353 735,70 ЕУР-а, а кофинансирање ЕУ (IPA) фонда износи 85 %. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, а партнери су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и НИФ Aкционарско друштво за развој националне инфраструктуре – пројектни партнер из Мађарске. Главни циљ пројекта је допринос развоју међународног бициклистичког коридора Еуровело 11, а пројекат се односи  на израду одговарајуће пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе дуж руте EuroVelo 11 као предуслов за изградњу бициклистичких стаза у пограничном подручју Мађарске и Србије, као и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима на делу руте у Војводини.