Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН бране на Тиси

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси одржаће се у трајању од 15 дана , од 21. јануара 2022. године до 04. фебруара 2022. године.

Правна и физичка лица позивају се да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 04. фебруара 2022. године.