Prostorni plan područja posebne namene za infrastrukturni koridor za dalekovod 2x400kv TS“Pančevo 2“ – granica Rumunije

Ukupna površina područja Prostornog plana iznosi oko 3225 ha.

Obuhvat Prostornog plana predstavlja površinu pod koridorom dalekovoda i područje koje je u neposrednoj fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa koridorom sa pripadajućim čvorištima i mestima ukrštanja sa drugim infrastrukturnim sistemima, kao i područjima koji su u neposrednoj fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa koridorom (zaštitni pojas i objekti i površine koje je neophodno štititi od negativnih uticaja koridora), odnosno uticajnim zonama.

 

Prostornim planom stvoreni su uslovi za izgradnju interkonektivnog dalekovoda 2x400kV između Republike Srbije i Republike Rumunije, čime se postiže međusobno povezivanje elektroenergetskih sistema dve države, povećanje obima komercijalnog elektroenegetskog prometa između dve države, i stvaraju uslovi za povećanje i ostvarivanje prihoda, ali i povećanja energetske efikasnosti smanjenjem prenosnih gubitaka.

Planom su utvrđena planska rešenja kojima se rezerviše prostor za infrastrukturni koridora dalekovoda, i poseban režim zaštite koridora i kontaktnih područja. Definisani su odnosi sa ostalim namenama i infrastrukturnim sistemima u neposrednom kontaktu sa planiranim koridorom. Dat je funkcionalni razmeštaj novih kompatibilnih namena.

Ovde možete preuzeti: Prostorni plan područja posebne namene za infrastrukturni koridor za dalekovod 2x400kv TS “Pančevo 2“ – granica Rumunije