Prostorni plan posebne namene Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara

Područje Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara obuhvata ukupnu površinu od 111 196,43 ha.

Predstavlja najveću oazu peščarsko stepske vegetacije i jedan je od najvažnijih centara biodiverziteta u Evropi. U nacionalnim okvirima predstavlja prirodno dobro od izuzetnog značaja a u međunarodnim jedno je od najznačajnijih staništa ptica i biljaka u Evropi. Proglašeno je za ramsarsko područje 2002. godine.

Područje ovuhvata Plana predstavlja područje sa značajnim razvojnim potencijalima u pogledu prirodnih resursa – specifična klima, zemljišta za različite vidove proizvodnje, raznolika hidrografska mreža, bogata i raznovrsna flora i fauna u okviru SRP Deliblatska peščara.

Planom su definisane aktivnosti i adekvatna prostorna rešenja koja ovom području u celini, kao i pojedinačnim korisnicima prostora, ne dovodeći u pitanje osnovni cilj zaštitu i unapređenje SRP Deliblatska peščara, omogućava brži i dinamičniji napredak dugoročno posmatrano.

Planom je utvrđena organizacija, uređenje, korišćenje i zaštita planskog područja na principima održivog razvoja, a posebno SRP Deliblatska peščara, i date odgovarajuće mere i instrumenati za realizaciju planskih rešenja.

Ovde možete preuzeti: Prostorni plan posebne namene Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara

Grafički prilozi:

1. Osnovna namena površina i saobraćajna infrastruktura
2. Mreža naselja, funkcija i javnih službi
3. Infrastrukturni sistemi
4. Prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara
5. Informacija o prostoru