Просторни план посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара

Obedska bara poznata je širom Evrope još od sredine 19. veka. Nekada je bila ornitološki rezervat, a sada je Specijalni rezervat prirode.

Obuhvat područja Prostornog plana ima ukupnu površinu od 29431,25 ha.

Prostorni plan donet je radi postizanja racionalne organizacije i uređenja prostora, obezbeđenje adekvatne prevencije od svih oblika zagađivanja kao i definisanje prostornih uslova razvoja područja.

Jedno je od najstarijih zaštićenih područja u Evropi, nalazi se uz reku Savu, u južnom Sremu. Močvarno šumsko prostranstvo, prepuno je bara i vlažnih livada i šuma sa izuzetno bogatim ekosistemima. Ima izuzetan međunarodni status, proglašena je za ramsarsko područje 1977. godine, i predstavlja područje na kojem žive izuetne vrste ptica. Nalazi se na spisku močvara od međunarodnog značaja od 1996. godine.

Za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Obedska bara urađena je Studija „Strategija zaštite, razvoja i uređenja Obedske bare“ koja daje prikaz sadašnjeg stanja i očuvanosti prirodnih vrednosti, odnosno prostora značajnih za očuvanje ukupnog biodiverziteta Obedske bare, kao i zaštićenih prirodnih dobara i potencijalnih prirodnih dobara značajnih za zaštitu.

Ovde možete preuzeti: Prostorni plan posebne namene Specijalnog rezervata prirode Obedska bara