IPA Eionet – Srbija

Prezentacija projekta Eionet-Srbija

„Pomoć Agenciji za zaštitu životne sredine kao Nacionalnoj fokalnoj tački za saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu u jačanju Eionet mreže u Srbiji“

Zbog svojih zakonskih obaveza u domenu zaštite životne sredine i zbog svog značaja, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je uključen u IPA projekat Eionet-Srbija, koji je finansiran od strane Evropske Unije, kao glavni dostavljač podataka, pored Agencije i pored još 10 institucija u Srbiji. Eionet je partnerska mreža Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) i njenih zemalja članica i zemalja učesnica. Sastoji se od same EEA, niza evropskih tematskih centara (ETC) i mreže od oko 900 eksperata iz 37 zemalja sa oko 300 nacionalnih agencija za životnu sredinu i ostalih tela koja se bave informacijama o životnoj sredini. To su nacionalne fokalne tačke (NFP) i nacionalni referentni centri (NRC).

Cilj projekta je podizanje kapaciteta Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA) u podršci ispunjavanja međunarodnih i nacionalnih obaveza izveštavanja, a svrha projekta je uspostavljanje integrisanog sistema za monitoring i izveštavanje za sve medijume i tematske celine zaštite životne sredine. U okviru projekta, čiji je nosilac Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije, izvršeno je infrastrukturno opremanje Sektora za monitoring i informacioni sistem životne sredine i obuka zaposlenih koji će vršiti pripremu i obradu podataka za Eionet mrežu.

Zvanično je bilo planirano da projekat traje od 18. maja 2011. do 17. aprila 2011. godine. Zbog izvesnog kašnjenja u realizaciji, oprema je isporučena sredinom 2011. godine, a zvanična primopredaja je izvršena u toku januara meseca 2013. godine.

Sekretarijatu je isporučena sledeća oprema:

 • Server poslednje generacije
 • Sistem za arhiviranje i skladištenje podataka
 • Osam radnih stanica/računara poslednje generacije
 • A0 skener
 • A0 ploter
 • A3 laserski štampač
 • A4 laserski štampač
 • Uređaj za mrežnu zaštitu
 • Sistem za besprekidno napajanje

Sekretarijatu su isporučeni i GIS softver ESRI ArcGIS 10.0 – koji pretstavlja fizičko spremište geografskih informacija (prostornih podataka, atributa, meta podataka i relacija) unutar relacione baze podataka, a koji ima za cilj prikaz podataka na takozvanim georeferenciranim mapama i specijalizovani softveri za izveštavanje.

Korišćenjem ove opreme omogućiće se efikasno izvršavanje obaveza prema Agenciji za zaštitu životne sredine, a kasnije i direktno prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu, kao što su:

 • priprema, provera, analiza i slanje podataka agencijama SEPA i EEA
 • omogućavanje da institucije koje obavljaju ručno merenje polutanata u ambijentalnom vazduhu, Sekretarijatu šalju rezultate merenja koristeći šablone (templejte) i Internet tehnologiju tj. veb aplikacije

U okviru projekta, u toku prve polovine 2011. godine, je izvršena obuka svih glavnih dostavljača podataka, među kojima su i zaposleni u Sektoru za monitoring i informacioni sistem životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Obuka je izvršena za:

 • Osnovni i napredni geografski informacioni sistem
 • Održavanje i administraciju sistema za relacione baze podataka
 • Održavanje sistema za izveštavanje
 • Održavanje sistema za upravljanje sadržajem

Zbog dobrih performansi servera i prateće opreme, odlučeno je da se ona iskoristi i za svakodnevne poslove koje obavljaju zaposleni u Sekretarijatu. Zbog toga je na server koji je dobijen u okviru projekta, instaliran softver za prikupljanje podataka mreže automatskih stanica za kontinualno praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha koje se nalaze u nadležnosti Sekretarijata. U toku je migracija podataka različitih medijuma zaštite životne sredine (voda, vazduh, zemljište), tematskih celina (zagađivači, otpad, biodiverzitet) i podataka o privrednim i drugim subjektima iz Excel datoteka i starih (tzv. „flat“ baza) u savremenu SQL bazu podataka PostgreSQL, koja se koristi i kao baza podataka za sam Eionet projekat. Na osnovu svih tih podataka bi se identifikovali zagađivači životne sredine i po potrebi predložio i izvršio odgovarajući nadzor, to jest, monitoring. Baza podataka će takođe omogućiti da se, u skladu sa zakonom, informiše stručna i zainteresovana javnost o kvalitetu životne sredine, a ujedno će omogućiti da se korišćenjem prikupljenih podataka obezbedi učešće u projektima iz oblasti zaštite životne sredine i pravovremeno reagovanje u slučaju ugrožavanja kvaliteta života i zdravlja stanovništva.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je, novembra 2013. godine, sklopio sporazum sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i sa ESRI distributerom za Srbiju – Gdi GISDATA DOO BEOGRAD, o poslovno-tehničkoj saradnji o zajedničkom korišćenju ESRI ArcGIS softvera. Saradnja treba da omogući veću integraciju ova dva sekretarijata u sferi GIS-a i deljenje podataka. Planirano je da se uspostavi saradnja i sa drugim institucijama i organizacijama koje su značajne za poslove zaštite životne sredine, urbanizma i poljoprivrede, kao što su JP Zavod za urbanizam Vojvodine, JP Vode Vojvodine, Zavod za zaštitu prirode i druge. Takođe je planirano da se GIS geoportal server iskoristi i za predstavljanje georeferenciranih i ostalih podataka javnosti tj. građanima Srbije i Vojvodine.