Međuregionalna saradnja

Stranica je u izradi

Međuregionalna saradnja

Saradnja sa regionima u Italiji

 • Poseta regijama Emilia Romagna i Fruli Venezia Giulia
 • Poseta Regiji Umbrija
 • Sporazum o saradnji sa parkovima Regiona Lombardije: park Adda Nord, park Nord Milano, park Valle Lambro, park Monte Barro, park Serio, park Oglio Nord i provincije Bergamo (2006)
 • Sporazum o međunarodnoj saradnji sa Regionalnim parkom Adda Nord, regija Lombardija (2006)
 • Sporazum o saradnji sa prirodnim rezervatom Foce dell Isonzo, Regioni Friuli Venecia Giulia (2007)

 

Saradnja sa regionima u Mađarskoj

 • Protokol o namerama za regionalnu saradnju u okviru zaštite životne sredine sa Županijom Bač-Kiškun (2005)
 • Sporazum o regionalnoj saradnji sa Županijom Bekeš (2006)

 

Saradnja sa regionima u Bugarskoj

 

Saradnja sa regionima u Austriji i Vladom Pokrajine Stajerske

 • Izjava o namerama u vezi snabdevanja vodom za piće zapadnog dela AP Vojvodine (2003)
 • Izjava o namerama u vezi upravljanja komunalnim čvrstim otpadom (2004)
 • Izjava o namerama o izradi Studije izvodljivosti za korišćenje geotermalnih voda u održivom razvoju (2004)
 • Izjava o namerama – Mogućnosti korišćenja alternativnih izvora energije na području AP Vojvodine
 • Izjava o namerama – Stvaranje mogućnosti za organsku proizvodnju u srednjebanatskom okrugu (2007)

 

Saradnja sa regionima u Francuskoj

Saradnja sa regionima u Nemačkoj