O EU projektima

Zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za pristupanje EU dostupna su određena sredstva koja se plasiraju kroz različite finansijske instrumente.

Evropska unija svake godine izdvaja značajna sredstva iz zajedničkog budžeta za pomoć manje razvijenim regionima i državama članicama. Međutim, određeni fondovi za razvoj EU su namenjeni i državama koje nisu njene članice, kao što su države kandidati, potencijalni kandidati, zemlje u razvoju. Evropska unija podržava i Srbiju na putu integracije u evropske strukture, dodeljujući joj finansijsku pomoć, za sprovođenje političkih i ekonomskih reformi.

Republici Srbiji je već kao potencijalnom kandidatu za članstvo u EU formalno otvoreno učešće u većini programa Zajednice, a kada dobije status kandidata broj programa u koje može da se uključi biće veći. Za Republiku Srbiju učešće u programima Zajednice znači neposredno upoznavanje institucija i građana sa sistemom vrednosti Evropske unije, sa njenim politikama u različitim oblastima, pravnim propisima i njihovom primenom u praksi, uspešnim rešenjima i iskustvima drugih evropskih zemalja, kao i načinom i pravilima funkcionisanja EU. Učešće u programima Zajednice značajan je korak u pripremi za korišćenje drugih instrumenata pomoći EU u budućnosti, kao što su kohezioni i strukturni fondovi Evropske unije.

Republika Srbija se tokom 2007-2008. godine uključila punopravno u sledeće programe Zajednice: Sedmi okvirni istraživački program, Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progres, Program Kultura 2007, Program za konkurentnost i inovativnost – podprogram za preduzetništvo i inovacije (EIP). Takođe, Srbija je učestvovala u posebnim obrazovnim programima Zajednice koji su namenjeni širem krugu zemalja nečlanica EU – TEMPUS i Erasmus Mundus.

U budžetu EU za period od 2007. do 2013. godine za zemlje kandidate i potencijalne kandidate predviđena je “nova generacija” finansijskih instrumenata ili fondova koji objedinjuju postojeće elemente iz perioda 2000-2006., kroz sledeće komponente: IPA: Instrument for Pre-Accession – novi predpristupni finansijski instrument ili fond koji treba da zameni programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Prvenstveno je namenjen zemljama koje već imaju status kandidata (Turska, Hrvatska, Makedonija), ali i zemljama zapadnog Balkana, potencijalnim kandidatima. ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) – Program susedske saradnje koji treba da zameni programe MEDA i TACIS, namenjene zamljama južnog i istočnog Mediterana, Ukrajini, Moldaviji, Belorusiji i zemljama južnog Kavkaza u periodu 2000-2006. godine. Instrument za razvoj i ekonomsku saradnju – namenjen za mere za smanjenje siromaštva i dostizanje Milenijumskih ciljeva razvoja UN-a u zemljama koje ne potpadaju u geografskom smislu pod prethodna dva instrumenta. Instrument za stabilizaciju – namenjen kriznim područjima u zemljama trećeg sveta uključujući borbu protiv organizovanog kriminala, borbu protiv terorizma, kontrolu nuklearnog naoružanja i mere suzbijanja tih pojava. Interni finansijski instrumenti (inicijative Zajednice) kao što su, na primer, EQUAL, LEADER, LIFE, i Šesti okvirni program za istraživanja i razvoj, su prvenstveno namenjeni članicama EU, ali pojedini elementi tih programa su, pod određenim uslovima, dostupni i zemljama koje nisu članice EU. Sredstva iz tih programa plasiraju se preko referentnih nacionalnih/regionalnih programa.