Labudovo okno

Naziv edicije: Ramsarska područja Vojvodine

Naslov: Labudovo okno
Autori: dr Slobodan Puzović, mr Olivia Đureković-Tešić, Brigita Marić, mr Tamara Stojanović, Lorand Vig, mr Nikola Stojnić, Ranko Perić, Ištvan Ham, dr Lazar Lazić, dr Vladimir Stojanović, dr Dragoslav Pavić, dr Mlađen Jovanović, Ivana Vasić, Marijus Olđa
Izdavač: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Partneri: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Javno preduzeće „Vojvodinašume“
Jezik: srpski, engleski (posebna izdanja)
Godina izdavanja: 2014
Tiraž: 700 (na srpskom jeziku), 300 (na engleskom jeziku)

Područje Labudovo okno nalazi se većim delom u granicama Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“, kojim upravlja Javno preduzeće “Vojvodinašume” i čine ga tok Dunava dužine 20 kilometara, od ade Žilove kod Dubovca, do ušće reke Nere i Ramskog brda. Postalo je prepoznatljivo kao jedno od najvažnijih migratornih stanica i zimovališta ptica vodenih staništa iz Evrope.

Inače, Ramsarskom konvencijom o vodenim staništima, potpisanom 1971. godine, obezbeđuje se osnova za očuvanje i mudro korišćenje vodenih staništa i njihovih resursa. Na listi ramsarskih područja od međunarodnog značaja, do danas se našlo ukupno deset područja iz Srbije, od toga osam u Vojvodini.

„Zašto Labudovo okno? Poznato je da su vodena staništa najugroženija. Bez vode nema života. Očuvana vodena staništa su osnov opstanka i nas ljudi i jedinstvene prirode biodiverziteta. Labudovo okno je tipičan primer jednog područja u Srbiji, jedinstvenog na nacionalnom nivou i, po mnogima, i u evropskim razemarama i zaslužuje da ima ovakvu knjiugu“ – rekao je dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, povodom promocije monografije u Pančevu, 20. februara 2015.godine.