Obedska bara

Naziv edicije: Ramsarska područja Vojvodine

Naslov: Obedska bara

Autori: dr Slobodan Puzović, Tamara Stojanović, Lorand Vig, Brigita Marić, mr Olivia Đureković-Tešić, Vladimir Dobretić, Vida Stojšić, dr Lazar Lazić, dr Vladimir Stojanović, dr Dragoslav Pavić
Izdavač: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Partneri: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Javno preduzeće „Vojvodinašume“-Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“, Opština pećinci, Mladi istraživači Srbije
Jezik: srpski, engleski (posebna izdanja)
Godina izdavanja: 2010
Tiraž: 700 (na srpskom jeziku), 300 (na engleskom jeziku)

Obedska bara, nekada čuveni ornitološki rezervat, a danas Specijalni rezervat prirode, poznata je širom Evrope, još od sredine 19. veka, od kada se o njoj ispredaju priče, kao o carstvu ptica. Jedno je od najstarijih zaštićenih područja u Evropi, a nalazi se uz reku Savu, u južnom Sremu. Obedsku baru odlikuje autentičan splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma, sa izuzetno bogatim ekosistemskim i specijskim diverzitetom. Zbog svojih opštepoznatih vrednosti, Obedska bara ima verifikovan međunarodni status.

Ovom knjigom se želi prikazati jedinstvenost i neponovljivost Obedske bare, kao i ono što je predstavljala nekad, što je danas, ali pre svega što može biti u budućnosti, za dobrobit prirode i ljudi.