Slano kopovo

Naziv edicije: Ramsarska područja Vojvodine

Naslov: Slano kopovo
Autori: Lorand Vig, mr Olivia Đureković-Tešić, Brigita Marić, mr Tamara Stojanović, dr Slobodan Puzović, mr Nikola Stojnić, Milan Knežev, dr Lazar Lazić, dr Vladimir Stojanović
Izdavač: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Partneri: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Lovačko udruženje „Novi Bečej″, Opština Novi Bečej
Jezik: srpski, engleski (posebna izdanja)
Godina izdavanja: 2012.
Tiraž: 700 (na srpskom jeziku), 300 (na engleskom jeziku)

Slano kopovo je jedinstven slatinski predeo ne samo u Srbiji već i u čitavoj Panonskoj niziji. U nacionalnim okvirima zaštićen je 2001. godine kao Specijalni rezervat prirode. Zbog svog izuzetnog međunarodnog značaja, uvršteno je na spisak svetski značajnih vodenih područja po Ramsarskoj konvenciji 2004, kao i međunarodno značajnih područja za ptice 1989. (IBA) i biljaka 2005. (IPA). Slano kopovo je deo nacionalne ekološke mreže i najozbiljniji kandidat za evropsku ekološku mrežu NATURA2000.

Fotomonografija prikazuje Slano kopovo na najlepši mogući način kroz brojne vrhunske fotografije isprepletenih tekstom stručno-popularnog karaktera. Na ovaj način dobija se celokupna, zaokružena slika o opštim karakteristikama područja, klimatskim, geomorfološkim, hidrološkim odlikama, sezonskim promenama u prirodi kroz prikazivanje promena stanišnih uslova i karakterističnih predstavnika živog sveta, o zaštiti područja, kulturno-istorijskim znamenitostima, kao i o razvojnim programima aktivne zaštite i promocije.