Stari Begej-Carska bara

Naziv edicije: Ramsarska područja Vojvodine

Naslov: Stari Begej-Carska bara
Autori: mr Olivia Đureković-Tešić, Tamara Stojanović, Brigita Marić, Lorand Vig, dr Slobodan Puzović, Nataša Pil, Nikola Stojnić, dr Lazar Lazić
Izdavač: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Partneri: Zavod za zaštitu prirode Srbije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Radna jedinica Novi Sad; Ribarsko gazdinstvo „Ečka“ A.D.-Lukino Selo
Jezik: srpski i engleski (dvojezično)
Godina izdavanja: 2008
Tiraž: 1000

„Specijalni rezervat prirode (SRP) „Stari Begej-Carska bara“ nalazi se na aluvijalnoj ravni između reke Tise i Kanala Begej, južno od naselja Ečka, Stajićevo i Lukino selo i severno od naselja Perlez, na teritoriji opštine Zrenjanin. Ima oblik latiničnog slova S, blago izvijenog u pravcu jugozapad-severoistok. To je tipičan nizijski predeo sa nadmorskom visinom od 73 do 78m nadmorske visine.

Zbog svojih očuvanih prirodnih vrednosti ovaj prostor je stavljen pod zaštitu 1994. godine, uredbom Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 56/94)kao Specijalni rezervat prirode od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju-I kategorije.

Rezervat obuhvata 1.676 ha, a zaštitna zona se pruža na 7532 ha. U rezervatu je uspostavljen trostepeni režim zaštite sa jasno definisanim aktivnostima i merama zaštite, kojima se štite ekološke vrednosti prostora i njegova biloška raznovrsnost i time omogućava mudro korišćenje prirodnih resursa. Rešenjem o prethodnoj zaštiti šireg područja (Sl. glasnik RS, br.35/08), osim SRP-a „Stari Begej – Carska bara“ zaštita je obuhvatila i područja Mužljanskog rita, Fidričke, Malog rita, kao i levu obalu Kanala Begej, tako da se pod zaštitom alazi nešto više od 8.000 ha.“ (Stari Begej-Carska Bara)