Životna sredina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Naslov studije: Životna sredina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini: Stanje – izazovi – perspektive

Autori: Sanja Škiljević, Mr Olivia Đureković-Tešić, Lorand Vig, Tamara Orlović, Mr Hristina Radovanović-Jovin, Mr Zorana Georgijev, Mr Tamara Stojanović,  Dr Lazar Lazić, Dr Anđelija Ivkov-Džigurski, Dr Dragoslav Pavić, Dr Stevan Savić, Dr Aleksandar Jovović, Dr Dejan Radić, Dr Miroslav Stanojević, Marko Obradović, Dušan Todorović, Dr Bogdana Vujić, Zoran Šandin, Mr Tatjana Đurić, Danica Popin, Dr Božo Dalmacija, Dr Milena Bečelić Tomin, Dr Dejan Krčmar, Nada Lazić, Dr Petar Sekulić, Dr Jordana Ninkov, Mr Tijana Zeremski-Škorić, Dr Jovica Vasin, Mr Stanko Milić, Dr Biljana Panjković, Mr Nikola Stojnić, Dr Hristina Stevanović-Čarapina, Mr Dunja Savić, Jasna Stepanov, Ljiljana Ćurčić, Dr Marija Jevtić, Mr Sanja Bijelović, Dr Emil Živadinović, Dr Milka Popović, Mr Miodrag Arsić, Dr Zorica Šeguljev, Lajoš Seke, Bojana Tot, Bojan Batinić, Dr Todor Bačkalić, Dr Dragan Jovanović, Eleonora Erdelji-Stričević, Dr Saša Orlović, Dr Zoran  Tomović, Dr Zoran Ristić, Brigita Marić, Dr Branko Miljanović, Šandor Šipoš, Tatjana Radovanović, Dr Vladimir Stojanović, Dr Uglješa Stankov, Milorad Bijelić, Olivera Vučinić, Nataša Knežević, Svetlana Marušić, Sonja Atlas, Milena Nedeljkov

Urednici: Dr Slobodan Puzović, Mr Hristina Radovanović-Jovin

Izdavač: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Jezik: srpski

Godina izdavanja: 2011

Tiraž: 1.000

Preuzmite studiju

Preuzmite prezentaciju studije