Priručnik za sadnju drveta

U priručniku je prikazan značaj šuma i dat je pregled stanja. Pored toga prikazana je funkcija drveća (estetska, arhitektonska, smanjenje zagađenja, baktericidno dejstvo, uvećanje vrednosti zemljišta i dr.). Data su i osnovna uputstva vezana za postupak sadnje drveća (odabir vrste drveta i mesta za sadnju).

Pored priručnika, pripremljeni su i flajeri, brošure, plakati i bojanke za najmlađe sa istom tematikom.