Zaštita prirode -kontrolne liste

Zaštita prirode

KL ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJAUPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM

KL-01-01/02

KL ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ČUVARSKA SLUŽBA

KL-02-01/02

KL ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA OBAVEZE UPRAVLJAČA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

KL-03-01/02

KL ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA UPOTREBA HEMIJSKIH SREDSTAVA NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

KL-04-01/02

KL ZA OPERATERE  KOJI SE BAVE PROMETOM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVAOTKUP ZAŠTIĆENIH  DIVLJIH VRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA

KL-05-01/02

KL ZA OPERATERE  KOJI SE BAVE PROMETOM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA IZVOZ ZAŠTIĆENIH VRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA

KL-06-01/02

KL ZA OPERATERE  KOJI SE BAVE PROMETOM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA UVOZ ZAŠTIĆENIH VRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA

KL-07-01/02

KL ZA OTKUPNA MESTA  ZAŠTIĆENIH DIVLJIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA

KL-08-01/02

KL ZA DRŽAOCE PRIMERAKA ZAŠTIĆENIH VRSTA ŽIVOTINJA DRŽALAC PRIMERAKA ZAŠTIĆENIH VRSTA ŽIVOTINJA

KL-09-01/02

KL ZA DRŽAOCE PRIMERAKA ZAŠTIĆENIH VRSTA ŽIVOTINJA UZGOJ ZAŠTIĆENIH VRSTA ŽIVOTINJA

KL-10-01/02

KL ZA DRŽAOCE PRIMERAKA ZAŠTIĆENIH VRSTA ŽIVOTINJA TRGOVINA ZAŠTIĆENIM DIVLJIM VRSTAMA ŽIVOTINJA

KL-11-01/02

KL ZA ZOO VRTOVE ISPUNJENOST USLOVA I AKTIVNOSTI

KL-12-01/02

KL ZA ZOO VRTOVE ISPUNJENOST USLOVA ZA DRŽANJE OTROVNIH ŽIVOTINJA

KL-13-01/02

KL ZA ZOO VRTOVE PROMET ZAŠTIĆENIM VRSTAMA ŽIVOTINJA

KL-14-01/02

KL ZA UPRAVLJAČE NACIONALNIH PARKOVA UPRAVLJANJE NACIONALNIM PARKOM

KL-15-01/02

KL ZA UPRAVLJAČE NACIONALNIH PARKOVA OBAVEZE UPRAVLJAČA NACIONALNOG PARKA

KL-16-01/02

KL ZA UPRAVLJAČE NACIONALNIH PARKOVA ČUVARSKA SLUŽBA

KL-17-01/02

KL ZA UPRAVLJAČE NACIONALNIH PARKOVA UPOTREBA HEMIJSKIH SREDSTAVA NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

KL-18-01/02

KL ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA OD LOKALNOG ZNAČAJA UPRAVLJANJE

KL-19-01/02

KL ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA OD LOKALNOG ZNAČAJA OBAVEZE UPRAVLJAČA

KL-20-01/02