Osnovni podaci o pokrajinskom organu uprave i informatoru

NAZIV: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam  i zaštitu životne sredine

ADRESA: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16

MATIČNI BROJ: 08752885

PIB: 100715260

E-ADRESA: www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

E -MAIL ADRESA: ekourb@vojvodina.gov.rs

U skladu sa promenama nastalim stupanjem na snagu Pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/16 od 20.06.2016. godine), Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine nastavlja rad sa delokrugom utvrđenim tom odlukom kao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj preuzima od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje poslova iz preuzetog dela delokruga pokrajinskog sekretarijata.