Kabinet sekretara

Pokrajinski sekretar
Vladimir Galić

Dušan Španović zamenik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine

Brankica Tabak
podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine