Zamenik sekretara Aleksandar Andrić

Rođen je u Sremskoj Mitrovici 15.07.1972.

Oženjen je i ima troje dece.

Živi u Novom Sadu.

Obrazovanje:

  • Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Sremskoj Mitrovici.
  • Pravni fakultet je završio na Univerzitetu Privredna Akademija u Novom Sadu.

Radno iskustvo:

  • 1992 g. zapošljava se u privredi kao direktor preduzeća „AB IMPEX“ doo i radi do 1999 g.
  • Od 2000 g. do 2003 g. radi u preduzeću „Pan oil” doo kao direktor preduzeća.
  • Od 2009-2013 g. radi u privatnom sektoru na administrativnim i pravnim poslovima.
  • 2014-2016 g. radi u advokatskoj kancelariji Mikašinović Darka
  • od januara 2016. g. nastavlja rad u advokatskoj kancelariji Milaš Milice.

Jezici:

  • Govori engleski jezik 
  • služi se nemačkim na osnovnom nivou