Pokrajinski sekretar Vladimir Galić

Pokrajinski sekretar Vladimir Galić

 

 

 

 

 

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine

Obrazovanje:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija, 28. mart 1998. godine, zvanje: diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit 2001. godine
 • Gimnazija, Kikinda, Srbija

Radno iskustvo:

 • od 2016. godine – pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • jun 2012 – jun 2016, SKUPŠTINA APV – poslanik
 • maj 2007. – na dalje, ADVOKATSKA KANCELARIJA VLADIMIR GALIĆ, advokat
 • maj 2007. – februar 2008, VLADA REPUBLIKE SRBIJE, Savetnik predsednika Vlade Republike Srbije
 • oktobar 2006. – maj 2007, AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE, Direktor Agencije za privatizaciju,
 • decembar 2005. – oktobar 2006, VLADA REPUBLIKE SRBIJE, Savetnik predsednika Vlade Republike Srbije
 • jun 2004. – oktobar 2005, MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU, VLADA REPUBLIKE  SRBIJE, Pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu
 • jun 2004. – septembar 2006, VOJVOĐANSKA BANKA A.D. Novi Sad, Predsednik Upravnog odbora
 • decembar 2001. – oktobra 2006, ADVOKATSKA KANCELARIJA VLADIMIR GALIĆ, Novi Sad, Srbija, Advokat
 • 24. april 1998. – 24. april 2001, ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVAN PERVAZ, Novi Sad, Srbija, Pripravnik

Stručno usavršavanje i posebne oblasti znanja – Odgovoran za realizaciju sledećih projekata:

 • Program podrške opštinama Istočne Srbije (Evropska agencija za rekonstrukciju);
 • Program podrške Vladi Republike Srbije u ostvarivanju programa demokratskih reformi (Vlada Kraljevine Norveške);
 • Jačanje kapaciteta za upravljanje reformom državne uprave (Vlada Velike Britanije – DFID);
 • Razvoj modernog upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi Republike Srbije (Vlada Kraljevine Švedske – SIDA);
 • Jačanje administrativnih kapaciteta Republike Srbije (Vlada Republike Francuske);
 • Jačanje kapaciteta Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (EAR);
 • Podrška Međusektorskoj radnoj grupi za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći  (ISDAKON).
 • Kao konsultant OEBS – a učestvovao u izradi:
  • Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji RS;
  • Zakona o finansiranju političkih stranaka.
 • Učestvovao u izradi:
  • Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija
  • Statuta AP Vojvodine