Pomoćnik sekretara dr Ratko Bajčetić

Pomoćnik pokrajinskog sekretara – Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti

Rođen je u Sremskoj Kamenici gde je i stalno nastanjen, oženjen je i ima sina

Obrazovanje:

  • Srednja građevinska škola u Novom Sadu – stečeno zvanje: građevinski tehničar
  • Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu – stečeno zvanje: diplomirani inženjer poljoprivrede; diplomski rad „Uređenje i zaštita od erozije slivnog područja gornjeg toka Ešikovačkog potoka“ (1992.)
  • Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu (smer Planiranje i menadzment vodnih resursa) – stečeno zvanje: magistar poljoprivrede; magistarska teza: “Višekriterijumska analiza varijanti rekonstrukcije vodozahvatnog sistema” (2010.)
  • Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu (smer Planiranje i menadzment vodnih resursa) – stečeno zvanje: doktor biotehničkih nauka; doktorska disertacija: „Identifikacija dominantnih učesnika u participativnom modelu odlučivanja u vodoprivredi“ (2016.)

Radno iskustvo:

  • Javno vodoprivredno preduzeće „Dunav“, Novi Sad, Odeljenje za informacioni sistem, radno mesto samostalni inženjer za informacioni sistem (1993. – 1996.)
  • Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ VPC „Dunav“, Novi Sad, Odeljenje za informacioni sistem, radno mesto samostalni inženjer za informacioni sistem (1996. – 2003.)
  • JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad, Odeljenje za informacioni sistem, radno mesto glavni inženjer za informacioni sistem (2003. – 2008.)
  • JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad, Služba za razvoj, radno mesto glavni inženjer – projektant GIS-a, (2008. – 2018.)

Poznavanje stranih jezika:

  • engleski
  • ruski – srednji nivo

Projekt, stručni i naučni radovi

Bibliografija