KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2020. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije

Rokovi za sprovođenje konkursa

  • dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“  od 10.02.2020. do 10.03.020. godine,
  • donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata 20.03.2020. godine,
  • krajnji rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 31.12.2021. godine

tekst konkursa za 2020

prijavni formular