Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija postojećih…

Novi Sad , 14. oktobar 2016.

K O N K U R S

Za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija postojećih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina

Rokovi za sprovođenje konkursa:

Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:

  • dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 28.10.2016. godine,
  • donošenje odluke o dodeli sredstava: 02.11.2016.godine,
  • rok izvršenja ugovorene obaveze: do 15.12.2016. godine,
  • rok za dostavljanje izveštaja o korišćenju sredstava 30.12.2016. godine
  • objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 02.11.2016. godine.

Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba je Sonja Atlas Ćulibrk na telefon: 021/4874640).

Tekst konkursa

Prijavni formular za opštine