Kontrola upravljanja otpadom -kontrolne liste

Kontrola upravljanja otpadom Prekogranicno_kretanje_otpada

Šifra KL Naziv Kontrolne liste

KL-01-02/01

Operater postrojenja za upravljanje otpadom

KL-02-01/01

 Subjekti upravljanja ambalažnim otpadom

KL-03-01/01

 Stavljanje plastičnih kesa na tržište RS

KL-04-01/01

 Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom

KL-05-01/02

Prekogranicno kretanje otpada

KL-06-01/01

 Nesanitarne deponije – smetlišta

KL-07-01/01

 Zemljište

 

 Alat za procenu rizika operatera postrojenja za upravljanje otpadom

 

Vodič za procenu rizika i određivanje prioriteta u kontroli postrojenja za upravljanje otpadom