Međunarodni volonterski kamp na Obedskoj bari

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 22. avgusta 2019. godine aktivno učestvovao na 22. Međunarodnom volonterskom ekološkom kampu na Obedskoj bari.

Ove godine kamp se realizuje u periodu od 18. do 31. avgusta , a organizuju ga Mladi istraživači Srbije i udruženje građana „Zeleni pogled“ u saradnji sa opštinom Pećinci, JP „Vojvodinašume“, Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode.

Nakon okupljanja, oko 50 učesnika je uklanjalo invazivne vrste na području oko ušća Revenice. Pored predstavnika institucija iz Srbije, na kampu je svoj doprinos dalo i 12 volontera iz inostranstva (Japana, Hong Konga, Španije, Francuske, Turske, Nemačke, Meksika, Italije i Srbije). Pored promocije zaštićenog područja, kamp ima za cilj revitalizaciju vlažnih livada i stvaranje uslova za povratak retkih ptica močvarica.

Po završetku radnog dela, usledila je prezentacija Sava TIES projekta koji je odobren za finansiranje od strane Dunavskog transnacionalnog programa u okviru kojeg je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine strateški pridruženi partner, a JP „Vojvodinašume“ IPA partner.