Organizaciona struktura

U Sektoru za inspekcijske poslove ima ukupno 21 zaposleni: pomoćnik pokrajinskog sekretara i 20 stručnih saradnika – inspektora. Sektor je organizovan preko područnih jedinica i dve uže unutrašnje jedinice. Organizaciona struktura je prikazana na slici:

Organizacione (unutrašnje) jedinice Sektora za inspekcijske poslove:

1. Odeljenje za kontrolu industrijskih objekata, Novi Sad i 4 područne jedinice – 7 inspektora

  • Novi Sad;
  • Zrenjanin;
  • Sremska Mitrovica;
  • Subotica i
  • Pančevo.

U Novom Sadu je raspoređeno 3 inspektora, a u područnim jedinicama je raspoređen po jedan inspektor.

 

 

 

Teritorijalna organizacija pokrajinske inspekcije – Odeljenje za kontrolu industrijskih objekata

2. Odeljenje za kontrolu zaštite i korišćenja prirodnih dobara i ribljeg fonda, Novi Sad i 2 područne jedinice

  • Novi Sad;
  • Subotica;
  • Vršac.

U Novom Sadu je raspoređeno 3 inspektora (2 za kontrolu zaštićenih područja i 1 za kontrolu zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resursa), u Subotici 5 inspektora (2 za kontrolu zaštite i korišćenja ribljeg fonda i 3 za kontrolu zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resusra), u Vršcu je raspoređen jedan inspektor (za kontrolu zaštite i korišćenja ribljeg fonda).

Pokrajinska inspekcija u domenu zaštite prirode kontroliše 17 zaštićenih područja.

 

 

 

Zaštićena prirodna područja pod nadležnošću pokrajinske inspekcije

U domenu kontrole zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resursa, na osnovu broja objekata kontrole, teritorija APV je podeljena na 4 oblasti i Novi Sad i Suboticu. Svaku oblast kontroliše po jedan inspektor dok su Novi Sad i Subotica podeljeni po objektima kontrole;

 

 

 

Teritorijalna organizacija pokrajinske inspekcije – zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resursa

U domenu zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda pokrajinska inspekcija kontroliše ribolovne vode u ribarskom području “Vojvodina” koje je teritorijalno podeljena na 4 oblasti od kojih svaku kontroliše po jedan inspektor.

 

 

 

Teritorijalna organizacija pokrajinske inspekcije-zaštita i održivog korišćenja ribljeg fonda

 

Inspekcijski poslovi za urbanizam

U Sektoru za inspekcijske poslove je raspoređen 1 urbanistički inspektor u Novom Sadu.