Automatska stanica 7OBA – Obedska bara

Adresa stanice na rubu Specijalnog rezervata prirode: hotel ‘Obedska bara’, Obrež
Koordinate stanice 44°44´06.21˝ 19°59´10.59˝
Nadmorska visina 75 m
EoI klasifikacija B/R/AN
Opis stanice stanica se koristi u cilju praćenja nivoa zagađenja u ruralnom području koje potiče od transporta aeropolutanata sa velikih razdaljina. Stanica je projektovana tako da vrši reprezentativni monitoring uticaja zagađenja iz termoenergetskog sistema JP TE ‘Nikola Tesla’ Obrenovac na zastupljene ekosisteme
Indikatori zagađenja benzen, toluen, etilbenzen i ksileni (BTEX), ozon (O3), sumpor vodonik i sumpor dioksid (H2S/SO2)
Meteo parametri pravac i brzina vetra, temperatura i relativna vlažnost vazduha, atmosferski pritisak

Ovde možete pogledati podatke o kvalitetu ambijentalnog vazduha sa automatske stanice 7 OBA -Obedska bara

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2009. godina

2008. godina