Monitoring nejonizujućih zračenja

U skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja (Sl. gl. RS 36/2009), APV obezbeđuje sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini, učestvuje u izradi Programa i obezbeđuje finansijska sredstva za njegovu realizaciju na teritoriji APV.

U cilju otkrivanja prisustva, utvrđivanja opasnosti, obaveštavanja i preduzimanja mera zaštite od nejonizujućih zračenja, na teritoriji APV sprovodi se sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini u niskofrekventnom (transformatorske stanice, podzemni i nadzemni dalekovodi) i visokofrekventnom području (radio bazne stanice mobilne telefonije i telekomunikacioni predajnici radiorelejnih sistema).

Ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja vrši se u zonama povećane osetljivosti (područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno; škole, domovi, predškolske ustanove, porodilišta, bolnice, turistički objekti, dečija igrališta; površine neizgrađenih parcela namenjenih, prema urbanističkom planu, za navedene namene, u skladu sa preporukama SZO) naseljenih mesta u APV, u skladu sa Programom sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za period od 2013. do 2014. godine, a saglasno Uredbi o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za period od 2013. do 2014. godine (Službeni glasnik RS, 35/2013).

1. Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ iz Beograda, ulica Koste Glavinića br. 8a;
2. Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, ulica Trg Dositeja Obradovića br. 6;
3. „Konsing″ d.o.o., Beograd, Surčinski put 1A;
4. Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Katedra za nuklearnu fiziku, Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića br. 3;
5. „Institut vatrogas“ d.o.o. Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe br. 66;
6. W – line d.o.o. iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića br. 20/30;

Pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine:

1. Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” iz Beograda, ulica Koste Glavinića br. 8a;
2. Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, ulica Trg Dositeja Obradovića br. 6;
3. “Konsing” d.o.o., Beograd, Surčinski put 1A;
4. Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Katedra za nuklearnu fiziku, Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića br. 3;
5. “Institut vatrogas” d.o.o. Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe br. 66;
6. W – line d.o.o. iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića br. 20/30;
7. Elektrotehnički fakult Univerziteta u Beogradu, Katedra za telekomunikacije, Laboratorija za radio-komunikacije, Bulevar kralja Aleksandra br. 73;
8. JP Nuklearni objekti Srbije iz Vinče, ulica Mike Petrovića Alasa br. 12 – 14,
9. d.o.o. LABING iz Beograda, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića br. 68;
10. d.o.o. PANOS INŽENjERING iz Kaća, ulica Delfe Ivanić br. 59;
11. Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, ulica Marka Miljanova br. 9 и 9A

Izveštaji:

Usvojeni propisi: