Upravljanje otpadom

Nemanja Erceg – pomoćnik pokrajinskog sekretara, rukovodilac sektora za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
e-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
tel: +381 487 4889 i +381 21 487 4719; faks: +381 21 456 238

Izvršioci

  • Svetlana Marušić – diplomirani inženjer tehnologije, viši savetnik za čistiju proizvodnju
    e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
    tel: +381 21 487 4735; faks: +381 21 456 238
  • Milana Gatarić – diplomirani pravnik – master, savetnik za čistiju proizvodnju i upravljanje otpadom
    e-mail: milana.gataric@vojvodina.gov.rs
    tel: +381 21 487 4640; faks: +381 21 456 238

Usvojeni propisi

Dozvole za upravljanje otpadom

Uputstvo o načinu uplaćivanja republičkih administrativnih taksi

Obaveštenje o podnetim zahtevima za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom (oglašavanje)

Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom

 

Katastar odlagališta otpada u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Katastar divljih i starih deponija i smetlišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine