OBAVEŠTENjE o donetom Rešenju o izdavanju integrisane dozvole

Novi Sad. 29.07.2019. god.

Ovim putem vas obaveštavamo da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine doneo rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o. iz Beočina, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji u Beočinu, Trg BFC 1, na katastarskoj parceli 1461/8 K.O. Beočin. (broj zahteva 140-501-963/2018 od 25.09.2018. godine).

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju dozvole možete preuzeti ovde.