Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru Milenko Radojčić PR, transport i trgovina sekundarnih sirovina Kotem, Kovilj, Stevana Pešića 44a

Novi Sad , 26. decembar 2016.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru Milenko Radojčić PR, transport i trgovina sekundarnih sirovina Kotem, Kovilj, Stevana Pešića 44a.