Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji operatera operateru „STEEL IMPEX“ DOO, Vihorska 35, Sremska Kamenica

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji operatera operateru „STEEL IMPEX“ DOO, Vihorska 35, Sremska Kamenica