Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru EKO FLOR – NORD TRADE DOO PALIĆ, Barska 34, Palić

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 I 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru EKO FLOR – NORD TRADE DOO PALIĆ, Barska 34, Palić