Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za mehanički tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje elektronskog i električnog otpada operateru DOO EE WASTE GROUP Novi Sad, Primorska 82A, Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za mehanički tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje elektronskog i električnog otpada operateru DOO EE WASTE GROUP Novi Sad, Primorska 82A, Novi Sad