Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru BOJANA JOKIĆ PR BOLE NS 021, Kraljevića Marka 8, 3/15, Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru BOJANA JOKIĆ PR BOLE NS 021, Kraljevića Marka 8, 3/15, Novi Sad