Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru ZTR Inospromet, Sarajevska 23, Kula

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru ZTR Inospromet, Sarajevska 23, Kula.