Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport za sopstvene potrebe neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GRADITELJ NS DOO NOVI SAD, Rumenački put 2, Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport za sopstvene potrebe neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GRADITELJ NS DOO NOVI SAD, Rumenački put 2, Novi Sad.