Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine preduzetniku BILJANA POPOVIĆ PR SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN NOVI SAD, Bulevar kneza Miloša 17, Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine preduzetniku BILJANA POPOVIĆ PR SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN NOVI SAD, Bulevar kneza Miloša 17, Novi Sad.