Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE PRERADU I PROMET INDUSTRIJSKIH OTPADAKA ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU FLASH METAL DOO, TORNJOŠ, Sveti Stevan 52, Tornjoš

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE PRERADU I PROMET INDUSTRIJSKIH OTPADAKA ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU FLASH METAL DOO, TORNJOŠ, Sveti Stevan 52, Tornjoš