Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada na lokaciji operatera Autoflex Livnica DOO, Vinogradi bb

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izmeni Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada na lokaciji operatera Autoflex Livnica DOO, Vinogradi bb