Obaveštenje o donošenju Rešenja o oduzimanju dozvole za skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji operatera, registarskog broja 250, operateru EKO HEMIK d.o.o., Novi Sad, Liparje 108, Ledinci

02.09.2019.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o oduzimanju dozvole za skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji operatera, registarskog broja 250, operateru EKO HEMIK d.o.o., Novi Sad, Liparje 108, Ledinci