Obaveštenje o donošenju Rešenja o oduzimanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine, registarskog broja 230, operateru DOO NPN GRADNjA, Ljubomira Nenadovića 3

04.09.2019.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o oduzimanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine, registarskog broja 230, operateru DOO NPN GRADNjA, Ljubomira Nenadovića 3.