Obaveštenje o donošenju Rešenja o oduzimanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine, registarskog broja 217, operateru Romski privredni centar Vojvodine, Svetog Nikole 160, Žabalj

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o oduzimanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine, registarskog broja 217, operateru Romski privredni centar Vojvodine, Svetog Nikole 160, Žabalj