ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту интегрисане дозволе

Žao nam je, ne postoji prevod na raspolaganju For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам  и заштиту животне средине урадио нацрт интегрисане дозволе за оператера НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а.д. (НИС а.д.) Нови Сад – Рафинерија нафте Панчево  из Новог Сада, број захтева: 130-501-2409/2013-05 од 23.12.2013. год., за рад постројења РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО и обављање активности производње, прераде, дистрибуције и промета нафте и нафтних деривата на локацији у Панчеву, Спољностарчевачка 199,  катастарске парцеле: 3319, 3523/2, 3576, 3527, 3531, 3541, 3552, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539, 3544, 3546, 3548, 3550, 3554, 3556, 3558, 3560, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3524, 3525, 3526, 3529, 3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3562/1, 3564, 3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3523/8, 3523/1, 3523/3, 3523/6 и 3523/8 К.О. Војловица.

Увид у нацрт може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 39 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourb.vojvodina.gov.rs  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на НАЦРТ интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ 135/04 и 25/15).

Нацрт се може преузети овде.