Obaveštenje

Inspekciji za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 11.05.2020. godine, u 14 časova i 11 minuta, dostavljena prijava u kojoj se navodi da su građani vikend naselja „Kamenjar“ Novi Sad, koje se nalazi neposredno uz reku „Dunav“, dana 11.05.2020. godine oko 13:45-13:50, primetili veću količinu nafte ili mašinskog ulja po površini reke Dunav, kod vikend naselja „Kamenjar“ i da se crna tečnost rasteže u dužini od više stotina metara, različite širine.

Postupajući po navodima prijave inspektor za zaštitu životne sredine je izašao na lokaciju, navedenu u prijavi, dana 11.05.2020. u 15:20, zajedno sa Pokrajinskim vodnim inspektorom.

U momentu inspekcijskog nadzora inspektor za zaštitu životne sredine nije uočio naftnu mrlju ili neku drugu vrstu mrlje na reci Dunav. Postupajući inspektor nije uočio uljna zagađenja, ni ispuštanje otpadnih voda od strane privrednih subjekata, na predmetnoj lokaciji.

Dalje postupanje, u okviru svoje nadležnosti, će vršiti nadležna Pokrajinska vodna inspekcija.