Obilazak realizovanih aktivnosti u SRP „Pašnjaci velike droplje“ u okviru projekta PANNONSTEPPES

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajisnog zavoda za zaštitu prirode i Lovačkog udruženja „Perjanica“ – upravljač Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ posetili su završnu fazu sprovođenja aktivnosti u zaštićenom području Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje“ u sklopu projekta „Očuvanje ključnih životinjskih vrsta Panonskih stepa u pograničnom području Mađarske i Srbije“ (ID projekta HUSRB/1602/12/0065, akronim: PANNONSTEPPES), koji se realizuje u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Ovom prilikom obiđena je lokacija gde su završeni radovi na podizanju zaštitne ograde u funkciji očuvanja jedine još preostale populacije velike droplje u Srbiji. Ograda je uspostavljena na lokalitetu Jaroš i dužinom od 4700m obuhvata površinu od 115ha. Na ovom lokalitetu se učestalo beleži gnežđenje velike droplje, ipak prisustvo velikog broja prirodnih neprijatelja (lisice, dilje svinje, šakali), kao i uznemiravanje ptica od strane čoveka i stoke dovodi do napuštanja gnezda, odnosno uništenja jaja ili legla, što predstavlja veliku opasnost za opstanak ove jedine populacije. Cilj i funcija zaštitne ograde jeste obezbeđivanje uslova za bezbednije i uspešnije sprovođenje svih faza reprodukcije velike droplje. Kao rezultat očekuje se da će ptice osetiti mir i odsustvo uznemiravanja unutar ograđenog dela i da će ova mala populacija nakon višegodišnje stagnacije u broju jedinki imati pozitivan trend u budućem periodu.

Projekat PANNONSTEPPES ima za cilj da se realizaciom raznih zajedničkih aktivnosti projektnih partnera iz Mađarske i Srbije očuvaju dve ključne životinjske vrste, i to kroz očuvanje njihovih staništa, panonskih stepa što će značajno doprineti obezbeđivanju boljeg statusa zaštite još preostalih fragmenata panonskih stepa o obe zemlje. U fokusu projektnih aktivnosti u Srbiji je očuvanje populacije velike droplje (Otis tarda), unutar Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“, dok se u Mađarskoj pažnja posvećuje unapređenju staništa stepske šarke (Vipera ursinii rakosiensis) unutar Nacionalnog parka „Kiškunšag“.

Vodeći korisnik projekta je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, a partneri su Nacionalni park „Kiškunšag“ (prekogranični partner u Mađarskoj), Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Lovačko udruženje “Perjanica”. Realizuje se u periodu od 15. januara 2018. do 14 jula 2019. godine. Ukupan budžet projekta je 287,039.93 evra, od čega sredstva Evropske unije (IPA) iznose 243.983,93 evra, dok su preostala sredstva obezbeđena iz pokrajinskog budžeta vlade AP Vojvodine.